Medibüro – Kiel

Türkisch

Biz kağıtsız yaşayan insanlardan veya “yasadışılaştırılmış” insanlardan bahsediyoruz, “illegal yaşayanlardan” değil – Elie Wiesel’den bir alıntı:

“Hiç bir insan illegal değildir, bunu bilmeniz gerekir. Bu kendi içinde bir çelişki arzeder. İnsanlar güzel veya daha güzel olabilirler. Onlar adil veya adaletsiz de olabilirler. Fakat illegal olmak da ne demek? Bir insan nasıl illegal olabilir?”

Onlar sadece kanunlara karşı ve özellikle yabancılara yönelik kanunlara karşı çelişki içinde olan eylemler işleyebilirler.

Görüşme saatleri: Salı günleri saat 15:30 – 17:30‘a kadar

 

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

Kağıtsız yaşayan insanlar için tıbbi sağlık yardımı (Medibüro) yasadışılaştırılmış insanlar için anonim ve ücretsiz kaliteli tıbbi muayene ve tedavi hizmetine arabuluculuk yapmaktadır. Bu hizmeti sunarken doktorlarla, pisikologlarla, ebelerle ve tercümanlarla beraber çalışıyoruz.

Ofiste çalışanlar çalışma saatleri esnasında, hastalar ve ilgili uzman kişiler arasında ücretsiz arabuluculuk hizmeti veriyorlar.

Genelde ofiste her zaman iki kişi bulunur ve birisi daima kadındır. İçlerinden birinin de az ya da çok tıbbi bilgiye sahip olmasına özen gösterilir.

İlaç, ortopedik yardım malzemesi, gözlük, laboratuvar tahlili veya röntgen tetkik gibi sağlık giderlerini bağışlardan finanse ediyoruz.

Ağır ve kronik hastalıklarda veya hastaneye yatırılması gereken hamileliklerde tedavi edecek ebe ve doktorlarla birlikte bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Projede hiç bir şahsi bilgi toplanmaz ve katılan bütün şahıslar sır saklama yükümlülüğünü kabul ederler.

Hukuki ve sosyal sorunlara yönelik danışmanlık yapan danışma büroları ile bağlantı kuruyoruz.

Medibüro devlet destekli değil, bağımsız örgütlenmesini kendi yapan bir projedir ve bütün katılımcılar ücret almadan çalışırlar.

 

Almanya’da (BRD) kağıtsız yaşayan insanların durumu

Sosyal Yardım Birliklerinin tahminlerine göre Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 500 000 ile 1 milyon arasında „kağıtsız insan“, yani düzenlenmiş bir ikamet statüsü olmadan yaşıyor. Onların çoğu da Schleswig-Holstein’da bulunuyor.

Kağıtsız insanlar toplumumuzun bir parçasıdırlar ve sürekli fark edilme korkusu içinde yaşıyorlar.

Onların göç hikayeleri, özellikle  yasal statünün dışında bir hayata sürükleyen sebepler oldukça farklıdır.

Otoriter toplumsal sistemler, ekonomik sömürü, sosyal eşitsizlik, savaş ve iklim değişiklikleri insanları ülkelerini terketmeye zorlar.

Bir yandan göç yasasının kısıtlayıcı düzenlemeleri sebebiyle kelimenin tam anlamıyla adeta kale haline gelmiş Avrupa’da güvenli bir ikamet elde etmek onlar için gittikçe daha zorlaşırken, diğer yandan kağıtsız yaşayan insanlar önemli bir ekonomik faktördürler, örneğin yeme içme, inşaat ve sağlık bakım sektörlerinde ucuz iş gücü olarak sömürülürler.

Kadınlar ayrıca kadın ticareti ve zorunlu fahişelik yöntemleriyle de illegal bir hayata zorlanabilirler.

Kağıtsız yaşayan insanların hepsinin ortak paylaştığı şeyse şudur: Kanunların mevcut durumu sebebiyle gündelik yaşamda eğitim ve çalışma hayatına girişte ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada dışlanırlar ve hiç bir hizmet alamazlar.

 

Sağlık hizmetlerinden fiilen dışlanma

Yasadışılaştırılmışlar (Illegalisierte) hastalık sigorta poliçesi imzalayamazlar. İltica talebinde bulunanlar gibi onların da akut hastalık ve ağrı durumlarında Asylbewerberleistungsgesetz’e (İlticaya Başvuranlara Yardım Kanunu) göre sağlık bakım hizmetlerine hakları vardır.

Kağıtsız hastaların tedavi masrafları yetkili sosyal hizmetler ofisinden (Sozialamt) talep edilirse, bu ilgili ofisin hasta hakkındaki her hangi bir bilgiyi artık yabancılar bürosuna (Ausländerbehörde) iletmesi yasal değildir – bu durum 2009 sonbaharında yabancılar kanununa ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana geçerlidir – fakat hala tedavi masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı ve ne şekilde karşılanacağı tam açık değildir. Tedavileri dolayısıyla statülerinin ortaya çıkabileceği ve sonuçta da yurt dışı edilecekleri korkusu yasadışılaştırılmış insanlar arasında oldukça yaygındır.

 

Amaçlarımız

Medibüro yasadışılaştırılmış mültecilerin ve göçmenlerin durumlarını pratik ve politik yollarla düzeltmeyi ve insanların bu acil durumlarına bir çare bulmayı amaç edinmiştir. Yasadışılaştırılmış insanların mevcut sağlık sisteminden fiilen dışlanması siyasi olarak gerekçelendirildiği için, biz de siyasi çözümler talep ediyoruz. Sağlık hizmeti alma bütün insanlar için oturum statüsünden bağımsız olmak zorundadır.

Çalışmalarımızın uzun vadeli hedefi, göçmenler ve mültecilere yönelik özel kanunların yürürlükten kaldırılmasıdır. Temelde toplumsal dışlanmanın bütün formlarına karşı duruyoruz ve herkes için eşit haklar ve serbest dolaşım özgürlüğü talep ediyoruz.